Như thường lệ: Nga cảnh báo Mỹ chớ nên hành động chống lại Bắc Triều Tiên

tháng 9 02, 2017