Ngoại trưởng Ả Rập Saudi: Iran gây bất ổn trong khu vực bằng cách tài trợ tổ chức Hezbollah

tháng 9 08, 2017