Kim-Jong-Un bỏ mặc người dân Bắc Triều Tiên Phải " Ăn Cỏ "để duy trì sức mạnh Hạt Nhân

tháng 9 06, 2017