AI CẬP ỦNG HỘ NAM HÀN VÀ CẮT ĐỨT QUAN HỆ QUÂN SỰ VỚI BẮC TRIỀU TIÊN

tháng 9 13, 2017