Việt Nam: 26 người chết do lũ lụt ở Miền Bắc

tháng 8 08, 2017