Trump sử dụng " Sức Mạnh Hạt Nhân " để trấn áp sự hung hăng của Bình Nhưỡng

tháng 8 09, 2017