Thượng nghị sĩ Mỹ: Trump đã sẵn sàng chiến tranh với Bắc Triều Tiên

tháng 8 03, 2017