Quy tắc Giao Tranh dưới thời của Chính quyền Obama khiến 17 Đặc nhiệm Seal chết Oan uổng

tháng 8 30, 2017