Nhà thầu Quốc phòng Nga cho biết họ sẽ chế tạo Drone hạng nặng "5 tấn" trong vòng 3 năm tới

tháng 8 23, 2017