Nga-Trung gửi hàng chục chiến Hạm đến vùng Baltic tập trận

tháng 8 02, 2017