Nga: kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản có thể gây bất ổn cho khu vực

tháng 8 25, 2017