Mỹ bổ sung Chiến Hạm mới sau vụ tai nạn tàu USS. John Mccain bị tàu chở dầu đâm hư hại

Ngày:28/08/2017  
Hải quân Hoa Kỳ sẽ sớm có một tàu đổ bộ mới để bổ sung vào hạm đội của mình.

Tương lai của tàu USS Portland (LPD 27) - một tàu vận chuyển lưỡng cư thuộc lớp San Antonio - đã hoàn thành thử nghiệm giám định vào ngày 18 tháng 8. PCU Portland thuộc lớp tàu San Antonio thứ 11 được trình lên Ban Kiểm tra và Khảo sát Hải quân (INSURV) để chờ được chấp nhận.

Phó Đô Đốc Thomas Moore, Chỉ huy Bộ tư lệnh Hải quân cho biết: "USS Portland là một con tàu được thiết kế tốt sẽ gia tăng khả năng chiến đấu của Hải quân và Thủy quân lục chiến trong nhiều năm tới.

Điều kiện vật chất của con tàu thật tuyệt vời, và thành công của nó trong quá trình thử nghiệm nó là một di sản thực sự của những người đàn ông và phụ nữ đã chế tạo ra nó."
Tàu vận chuyển lưỡng cư  USS Portland (LPD 27) Thuộc lớp lớp San Antonio 
Theo một cuộc thử nghiệm trên biển thành công sau đó, thủy thủ đoàn của Portland sẽ chính thức sở hữu LPD-27 vào tháng tới theo Hải quân. 

Trung Uý. Brian Metcalf, Giám đốc Chương trình LPD 17 của Văn phòng Quản lý Chương trình của Tàu cho biết: "Sự thành công của các thử nghiệm này phản ánh đến xu hướng tiếp tục cung cấp các con tàu có khả năng cao cho hạm đội.

"Hoàn thành mốc quan trọng này là một bước tiến mạnh mẽ trong tiến trình của Portland hướng tới việc gia nhập vào nhóm 10 tàu anh chị em khác của mình - LPDs đã tiến hành các nhiệm vụ hoạt động, các cuộc không kích và các sứ mệnh cứu trợ nhân đạo cùng với các đối tác Thủy quân lục chiến của họ trong 20 lần triển khai trên toàn thế giới."

Theo Hải Quân, Các Cuộc Thử nghiệm kiểm định của INSURV đã diễn ra tốt đẹp.

Trung Uý, Brian Lawrence, Giám sát Qúa trình Đóng tàu ở Gulf Coast nói: "Hải quân và các công nhân đóng tàu đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành Portland và thể hiện đầy đủ năng lực của mình trong hơn 200 sự kiện. "Những nỗ lực tập thể, đặc biệt của họ trong năm ngày qua là kết quả của kế hoạch trong nhiều năm, sản xuất, đảm bảo chất lượng và thử nghiệm bởi tất cả các thành viên của chính phủ và  các cơ sở chế tạo."

"Những nỗ lực tập thể, đặc biệt của họ trong năm qua là kết quả của nhiều năm trong kế hoạch, sản xuất, đảm bảo chất lượng và thử nghiệm bởi tất cả các thành viên trong nhóm chính phủ / ngành công nghiệp." LPD-27 dự kiến sẽ được giao cho Hải quân vào cuối năm nay và sẽ được ủy thác vào mùa xuân năm 2018 tại Portland, Oregon.


Zcomity Team.