Israel mua tăng cường thêm 17 Chiến Đấu Cơ F-35 tiên tiến từ Mỹ

tháng 8 27, 2017