Hải Quân ẤN Độ nhận Hỏa Tiễn Barak-8 đầu tiên trong hợp đồng trị giá 630 triệu Mỹ Kim với Hãng IAI của Israel

Ngày:30/08/2017  

Israel bàn giao lô tên lửa Barak-8 trị giá 630 triệu Mỹ Kim cho Ấn Độ

Sau khi ký hợp đồng trị giá 630 triệu Mỹ Kim từ một vài tháng trước đây, Hãng Aerospace Industries đã chuyển một lô hàng các Hỏa Tiễn đất đối không tầm xa đầu tiên (LRSAM) tới Ấn Độ trong một buổi lễ đặc biệt. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nói rằng hệ thống Hỏa tiễn này sẽ giúp Hải quân bảo vệ đất nước.
Ảnh: Một phi đạn Phòng Không tầm xa Barak-8 của Israel được bắn ra.
Hôm thứ ba, Các hỏa tiễn đất đối không tầm xa đầu tiên do Israel Aerospace Industries (IAI) và chính phủ Ấn Độ ký kết trước đó đã được trao cho Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley trong một buổi lễ tại Hyderabad.

Jaitley cho biết trong buổi lễ hôm nay đánh dấu một thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước khi Hải quân của họ nhận được một trong những hệ thống Hỏa tiễn tiên tiến nhất trên thế giới. Ông nói thêm rằng hệ thống này sẽ giúp Hải quân bảo vệ Ấn Độ.

Vào tháng 5, IAI đã thông báo rằng họ đã ký hợp đồng trị giá 630 triệu USD với Hải quân Ấn Độ. Theo hợp đồng này, công ty của nhà nước Israel sẽ cung cấp bốn Hệ thống tên lửa phòng không cho bốn chiến hạm của Ấn Độ.

Đây là hợp đồng đầu tiên giữa IAI và công ty Bharat Electronics Ltd. của Ấn Độ Trước khi thỏa thuận được ký kết, hệ thống (LRSAM) Israel Barak 8 đã được thử nghiệm thành công từ một chiếc tàu Hải quân Ấn Độ. Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống này đã chứng minh một lần nữa rằng nó có thể xác định được một mối đe dọa từ trên không và phá hủy mục tiêu.