Drone bắn tỉa, loại Vũ khí vô nhân tính đáng sợ đang ngày càng nhân rộng

tháng 8 17, 2017