Chiến trường Syria và Ukraine trở thành nơi thử vũ khí mới của Nga - Mỹ

tháng 8 04, 2017