Australia tìm thấy chiếc máy bay Quân sự của Mỹ gặp nạn đâm xuống bờ biển phía đông Bắc Nước này

tháng 8 09, 2017