Al-Qaeda tung tài liệu hướng dẫn khủng bố kiểu mới nhằm vào các phương tiện giao thông Tàu Hỏa

tháng 8 22, 2017