Tin Thế giới ngày 26 tháng 7 - Thụy Điển Tham gia tập Trận lớn với NATO

tháng 7 26, 2017