Nga ném bom trúng một căn cứ đang được Mỹ sử dụng ở Syria

tháng 7 31, 2017