NASA thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của Tổng Thống Trump

tháng 7 10, 2017