NASA sẽ dùng công nghệ "Tác Động Học" làm chuyển hướng Tiểu hành tinh đâm vào Trái đất

tháng 7 03, 2017