Hawaii luyện tập đối phó mối đe dọa Hỏa Tiễn từ Bắc Triều Tiên

tháng 7 24, 2017