Hải Quân Israel chi 1,5 tỷ NIS tăng cường hỏa lực bảo vệ Lãnh Hải

tháng 7 10, 2017