Thụy Điển và Phần Lan thành lập nhóm liên minh Quân sự phản ứng nhanh

tháng 7 01, 2017