Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

SU-22 của Syria Bị Chiến Đấu Cơ F-A-18E Super Hornet của Hoa Kỳ Bắn Hạ

Thứ Hai, tháng 6 19, 2017