Một quả Rocket phóng từ Gaza nổ tung ở miền Nam Israel, nhưng không có ai bị thương

tháng 6 27, 2017