Hai chuyên cơ " ném Bom hạng nặng " B-1B bay qua Bán đảo Triều Tiên

tháng 6 21, 2017