Công ty Rafael sẽ giới thiệu hệ thống đánh chặn các vật thể bay không người lái đầu tiên trên thế giới

tháng 6 20, 2017