Các đồng minh của Hoa Kỳ trong khối Quân sự NATO sẵn sàng ngăn chặn Nga ở Baltic

tháng 7 01, 2017