Trump thiết lập kênh liên lạc bí mật với Nga trong chiến dịch tranh cử Tổng Thống Mỹ 2016

tháng 5 20, 2017