Trump Muốn Có một Cuộc Gặp Cởi Mỡ Với Lãnh Đạo Triều Tiên Kim Jong Un

tháng 5 02, 2017