Quân đội Mỹ: "Chúng tôi đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân"

tháng 5 09, 2017