Ông Trump thăm Israel trong chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài kể từ khi bước chân vào Tòa Bạch Ốc

tháng 5 05, 2017