Lần Đầu Tiên Israel Phô Diễn Sức Mạnh Phi đội Chiến Đấu Cơ Tàng Hình F-35

tháng 5 03, 2017