Kinh hoàng Cuộc tấn công vũ khí Hóa Học lần thứ 2 gần Hama tại Syria

tháng 4 07, 2017