ISIS đăng tải hình ảnh một quả Rocket phóng vào Israel

tháng 4 11, 2017