Bomb GBU-43 mang 10 tấn chất nổ được dẫn đường bằng GPS nhẩy dù lao vào mục tiêu

tháng 4 14, 2017