59 Phi Đạn Tomahawk của Mỹ bắn vào Syria có giá 60 triệu USD

tháng 4 09, 2017