Israel Vui Mừng Nhận 10 chiến đấu cơ F-15D mới từ Hoa Kỳ

Ngày:17/03/2017  
Trong vài ngày qua, 10 chiến đấu cơ F-15D đã hạ cánh tại Israel cùng vài máy bay vận tải Hercules chở theo một số BOM dẫn đường thông minh. 

Zcomity (16/9/2016): Một gói viện trợ Quân sự mới được ký với Washington trong tuần này giữa Hoa Kỳ và Israel, 10 Chiến Đấu Cơ F-15D được gửi đến Israel trong vài ngày qua. Loại máy bay từng bảo vệ Israel trong nhiều năm của chương trình National Guard Air. Ngoài những chiếc F-15, còn có máy bay vận tải Hercules và BOM dẫn đường thông Minh JDAM cũng nằm trong gói viện trợ này 

Tại Israel, các máy bay chiến đấu kỳ cựu F-15 được mệnh danh là "Buzz" và phục vụ trong Không quân Israel trong gần 40 năm qua.
Tại Israel người ta gọi Chiến đấu cơ  F-15 là "Buzz" được sử dụng để chiếm ưu thế trên không
Các Chiến đấu Cơ được sử dụng bởi Israel chủ yếu nhằm chiếm ưu thế trên không và tấn công thọc sâu trong lãnh thổ đối phương. Các máy bay mới được dự kiến sẽ tích hợp vào các hệ thống hiện có, trong khi một số sẽ được sử dụng như các bộ phận phụ tùng thay thế cho các Chiến Đấu Cơ đặc biệt khác. Các máy bay mới sẽ được phục vụ như một cơ hội để bảo trì và cung cấp phụ tùng thay thế giúp nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu của "Buzz" trong lực lượng Không quân Israel.


Tom Selleck.
www.Zcomity.com