Có 7 hành tinh giống Trái Đất nằm trong Hệ Sao Trappist-1

tháng 3 25, 2017