Hải Quân Mỹ Mua Bổ Sung 25 Trực Thăng Tấn Công AH-1Z Vipers

tháng 2 10, 2017