Nga sắp cho ra mắt loại Phi đạn Siêu thanh mới lắp trên Tên lửa liên lục địa RS-28

tháng 11 20, 2016