Kim Jong Un ra lệnh cho Quân Đội tiêu diệt các Quan chức lãnh đạo của Nam Hàn

tháng 11 06, 2016