Mỹ cho ném 2 vũ khí hạt nhân "Mô hình" xuống xa mạc Nevada

tháng 10 07, 2016