Wifi Miễn Phí sẽ phủ sóng khắp châu Âu trong 4 năm tới

Ngày:15/09/2016  
Zcomity (19/5/2016): Uỷ Ban Châu Ân hứa hẹn sẽ cung cấp mạng Wifi miễn phí cho tất cả các thị trấn, làng mạc và các thành phố thuộc khối Liên Minh Châu Âu trong vòng 4 năm tới.Tổng kinh phí cho dự án này là 120 triệu Euro. Ủy Ban cũng đặt mục tiêu cho tất cả các hộ gia đình Châu Âu có thể truy cập và Download gói dữ liệu lên đến 100 Mbps vào năm 2025, và định nghĩa lại Internet như là một dịch vụ Phổ quát, trong khi loại bỏ nghĩa vụ phải trả phí trên điện thoại trước đây, điều này giúp hình dung ra một thế hệ mạng 5G trên khắp Châu Âu vào năm 2025. 

Để làm được tất cả điều này Ủy Ban đã đề xuất một đạo luật -mà Truyền thông điện tử châu Âu sẽ kết hợp với bốn Chỉ thị ngành viễn thông hiện có (khuôn khổ, cấp phép, truy cập, và Chỉ thị dịch vụ Phổ quát) cũng như cập nhật các Quy chế  điều tiết của Truyền thông điện tử (BEREC); Quy chế để hỗ trợ cộng đồng địa phương trong việc cung cấp miễn phí Wi-Fi công cộng cho công dân của họ; và kế hoạch hành động để triển khai mạng 5G tại EU.

Đây không phải là lần đầu tiên người ta đề cập đến việc cung cấp Wifi miễn phí, Các hãng Google và Facebook cũng đi tiên phong trong lĩnh vực này bằng nhiều hình thức để phủ sóng wifi đến khắp nơi trên thế giới như sử dụng máy bay không người láy và vệ tinh không gian. Tháng trước một vệ tinh Phục vụ cho Facebook nhằm cung cấp wifi miễn phí cho khu vực châu Phi đã bị phá hủy bởi một vụ nổ Hỏa tiễn Falcon 9 của Hãng SpaceX trước lịch trình phóng 2 ngày. 


Thế Anh Nguyễn
www.Zcomity.com