Sinh Viên David Sneddon mất tích 12 năm qua được cho là do Bắc Triều Tiên Bắt cóc khi đi du lịch tại Trung Quốc

Chủ đề có liên quan: