Sinh Viên David Sneddon mất tích 12 năm qua được cho là do Bắc Triều Tiên Bắt cóc khi đi du lịch tại Trung Quốc

tháng 9 03, 2016