Lockheed Martin Trúng thầu 147 Triệu USD cho Chương trình Phi đạn Siêu thanh thế hệ mới

Ngày:21/09/2016  
Lockheed Martin  Trúng Thầu 147 Triệu USD cho chương trình Phi đạn Siêu thanh thế hệ mới.

Zcomity (21/9/2016): Lockheed Martin đã được trao gói thầu trị giá 147 triệu USD cho một dự án nghiên cứu theo chương trình Phi đạn Siêu Thanh chiến thuật tiên tiến U.S. Defense Advanced Research Project Agency's Tactical Boost Glide.

Các thỏa thuận giao dịch gồm điều khoản chia sẻ chi phí là một thỏa thuận nguyên mẫu cho dự án nghiên cứu này.

Cơ Quan nghiên cứu các dự án quốc phòng TiênTiến và Không lực Hoa Kỳ (DARPA-U.S. Air Force) nhằm phát triển công nghệ Phi đạn siêu thanh tầm xa của tương lai. Trong một hệ thống Bay siêu thanh, một  hỏa tiễn sẽ gia tốc tải trọng của nó với tốc độ rất cao, và đầu đạn sau đó sẽ tách khỏi hỏa tiễn và lướt đến mục tiêu của nó. Hệ thống hoạt động với tốc độ siêu thanh sẽ cung cấp những tiềm năng cho các hoạt động quân sự từ một khoảng cách xa hơn với thời gian phản ứng ngắn hơn và hiệu quả hơn. Đây là một chương trình nâng cao mới được tích hợp từ những kinh nghiệm kỹ thuật trong các thử nghiệm phi đạn siêu thanh trước đó, bao gồn cả chương trình Công nghệ Siêu thanh 2 -Hypersonic Technology Vehicle 2.Tom Selleck.
www.Zcomity.com