Giết người của Thiên Chúa là hành động của "Qủy Satan"

tháng 9 15, 2016