Bắc Triều Tiên có khả năng sản xuất 6 quả Bom Hạt nhân mỗi năm

tháng 9 14, 2016